00:00 - 16. mars 2018

En stat i konflikt

En bok om Israel som bevisst unnlater å gjøre motsetningene mellom jøder og palestinere til en hovedsak.

Nyansert: Marte Heian-Engdal supplerer nyhetsdekningens konflikthistorier om Israel. Foto: Becky Zeller

«Israel er et normalt land, som ikke er normalt», ifølge en israelsk høyesterettsdommer, gjengitt i historiker og Midtøsten-ekspert Marte Heian-Engdals nye bok. Den nasjonale unntakstilstanden som har vært gjeldende helt siden staten ble opprettet for 70 år siden, burde derfor angivelig opprettholdes.

Israel er ikke et uvanlig land bare på grunn av sin tilblivelseshistorie, og fordi det er en stat som ingen av nabostatene egentlig ønsker å ha der. Dette er Bibelens kjerneland, som hele den kristne sivilisasjon har et spesielt forhold til. Da jødene «vendte tilbake» etter 2000 år i landflyktighet og dannet staten Israel i 1948, var det som om rettferdigheten skjedde fyllest – etter holocaust trengte jødene et trygt hjem.

Et sammensatt land. De fleste her hjemme har i dag et mindre romantisk syn på dette. Siden 1980-tallet har medienes dekning av konflikten mellom jøder og palestinere satt et langt mer kritisk lys på israelernes fremferd, mens forståelsen og sympatien for palestinernes sak har fått vesentlig sterkere gjennomslag.

Annonse