00:00 - 16. mars 2018

En stat i konflikt

En bok om Israel som bevisst unnlater å gjøre motsetningene mellom jøder og palestinere til en hovedsak.

Nyansert: Marte Heian-Engdal supplerer nyhetsdekningens konflikthistorier om Israel. Foto: Becky Zeller
Annonse