Annonse
00:00 - 09. mars 2018

Betongmester Fløgstad

 Forfatteren Kjartan Fløgstad snakker litt om sement og armering.

Favoritt: Kjartan Fløgstad foran det mest prominente betongbygget ved det statlige russiske vitenskapssenteret for robotikk og teknisk kybernetikk i St. Petersburg. Foto: Vigmostad & Bjørke
Annonse

Lær mer om betong på Morgenbladets podkast:

Som den årvåkne leser vil ha oppdaget, diskuteres Henrik Langelands nye bok om Aker – og kildebruken i denne – på boksidene her i avisen denne uken. Men la oss, for et øyeblikk, legge den diskusjonen bort. For boken starter med en gjennomgang av betongens historie. I en fotnote påpeker forfatteren at Dalen Portland, tittelen på Kjartan Fløgstads klassiske arbeider- og industri-roman fra 1977, er en direkte referanse til sementtypen Portland, og mer eksakt til Dalen Portland Cementfabrik, senere Norcem Brevik. Dette må vi, med skam å melde, innrømme at vi ikke visste. For å bøte på den kulturelle blindflekken gjør vi det eneste riktige, og ringer Fløgstad for å snakke litt om sement og betong:

– «Dalen Portland» var det som sto på de gamle 50 kilos sementsekkene som mange har hatt omgang med og fått vonde rygger av, sier forfatteren.

Annonse