Annonse

Annonse

00:00 - 09. mars 2018

Betongmester Fløgstad

 Forfatteren Kjartan Fløgstad snakker litt om sement og armering.

Favoritt: Kjartan Fløgstad foran det mest prominente betongbygget ved det statlige russiske vitenskapssenteret for robotikk og teknisk kybernetikk i St. Petersburg. Foto: Vigmostad & Bjørke

Lær mer om betong på Morgenbladets podkast:

Som den årvåkne leser vil ha oppdaget, diskuteres Henrik Langelands nye bok om Aker – og kildebruken i denne – på boksidene her i avisen denne uken. Men la oss, for et øyeblikk, legge den diskusjonen bort. For boken starter med en gjennomgang av betongens historie. I en fotnote påpeker forfatteren at Dalen Portland, tittelen på Kjartan Fløgstads klassiske arbeider- og industri-roman fra 1977, er en direkte referanse til sementtypen Portland, og mer eksakt til Dalen Portland Cementfabrik, senere Norcem Brevik. Dette må vi, med skam å melde, innrømme at vi ikke visste. For å bøte på den kulturelle blindflekken gjør vi det eneste riktige, og ringer Fløgstad for å snakke litt om sement og betong:

– «Dalen Portland» var det som sto på de gamle 50 kilos sementsekkene som mange har hatt omgang med og fått vonde rygger av, sier forfatteren.

Vi kan ikke love ketsjup til alle,
men vi lover å servere deg viktige saker hver dag.

Annonse

Sommerkampanje med 50% rabatt på abonnement. Trykk her for bestilling.