00:00 - 02. februar 2018

Reisende i drømmer

Draumkvedet går som en vevet tråd gjennom Aasne Linnestås fortellende dikt om hu.

Drømmeveven. I HU ligger Draumkvedet som en grunntone, det finnes i motivene og i tematikken. Her ser vi Torvald Moseids Draumkvedet (detalj), 1980-93. © Torvald Moseid / BONO 2018. Foto: Alf Georg Dannevig / Sørlandets kunstmuseum

Menneskets grunnleggende fascinasjon for det hinsidige synes å ha vært billedkunstneren Torvald Moseid (1917–2000) kunstneriske drivkraft og gåte. I den NRK-produserte serien Mellom himmel og jord­­ fra 1994 fortalte han at felles for oss alle, fortidsmennesket så vel som nåtidsmennesket, er de store problemene: livet, døden og evigheten. 

Vi slutter aldri å undre oss over livet etter døden, vi slutter aldri å forsøke å forklare hvor vanskelig det er å forholde seg til den andre siden, hinsiden. Moseid uttrykte i 1980–1993 sitt forsøk på å forstå gjennom en brodert frise, et 54 meter langt håndbrodert bildeteppe – nylig å se på Sørlandets Kunstmuseum – som skal fremstille Draumkvedet, Norges mest kjente folkevise eller ballade, først nedtegnet på 1840-tallet i Øvre Telemark.

Draumkvedet må også ha inspirert Aasne Linnestå i arbeidet med hennes seneste diktsamling, HU. Linnestå, som tidligere har skrevet både romaner og poesi, forsøker i sin femte diktsamling å sette ord på nettopp livet i møte med døden. I HU ligger Draumkvedet som en grunntone, det finnes i motivene, i tematikken og trolig på omslaget: De bølgende trådene som står ut av de vertikale bokstavene H og U ligner broderitrådene som binder sammen hendelser, mytologiske dyr, skikkelser og mennesker i Moseids Draumkved-broderi.

Annonse