00:00 - 12. januar 2018

En kort historie om nesten alt

Historien om naturvitenskapens møter med offentligheten setter tankene i sving, men helhetsbildet må leseren selv stille med.

Vitenskapelig vær: Utviklingen av den norske meteorologien fikk i høyeste grad betydning for folks hverdag. Bildet er fra en målestasjon ved Meteorologisk institutt på Blindern, desember 1953. -

Det er ingen tvil om at naturvitenskapenes seiersgang i den moderne verden legger grunnlaget for vår tids forståelse av sannhet, fornuft, nytte og lønnsomhet. Mer enn det – naturforskning og naturforståelse med den tilhørende teknologiske revolusjonen har endret synet på både mennesket og samfunnet grunnleggende. De selvinnlysende sannheter er ikke lenger av teologisk eller mytologisk art, men henter, fra opplysningstiden av, stort sett sin nyhet fra den naturvitenskapelige tenkemåten.

Lærdomshistorikerne Merethe Roos og Johan Tønnesson har samlet et stort bord med dyktige kolleger for å kartlegge noen aspekter av den moderne forvandlingen. Av gode grunner kan det ikke dreie seg om en fullstendig historiebok, men om en antologi som vokser i mange retninger i løpet av selve fortellingen. Som så ofte ellers, viser teorisvakheten seg som fruktbar i den forstand at temaet ikke legges i lenker allerede i utgangspunktet. Men teorisvakheten er også en svøpe, fordi den utydeliggjør hvilke spørsmål som skal besvares.

Svenske fortrinn. Norske, svenske, danske og finske lærdomshistorikere står i til dels separate forskertradisjoner. Her er de samlet til et kalas som de svenske deltagerne nok er bedre forberedt på å mestre enn de norske og danske. Den svenske lærdomshistorien viser seg som det sterkeste utgangspunktet på et slikt tema.

Annonse