00:00 - 19. januar 2018

Den nye kulturministerens første oppgave er å redde folkebibliotekene, skriver Bernhard Ellefsen.

Den nye kulturministeren må ta ansvar for bibliotekene, skriver Bernhard Ellefsen.

Den nye regjeringsplattformen ble fremforhandlet bare noen mil unna Hobøls kombinerte bibliotek og postkontor. Foto: Jo Straube / Det norske biblioteket

Det står svært dårlig til med folkebibliotekene rundt omkring i mange norske kommuner, som Fritt Ords direktør Knut Olav Åmås påpekte i Aftenposten 4. januar. Når kommuneøkonomien halter, kutter man kultur før man kutter sykehjemsplasser, og norsk biblioteksektor er allerede ferdig kuttet.

Etter rådmannens siste sving med øksen like før jul er Odda bibliotek nå nede på 2,5 årsverk (fra 5,5 for ti år siden). I 2020 slås Odda sammen med to nabokommuner, og da er dette tenkt som hovedbibliotek for en kommune med 11 500 innbyggere og et areal på 3250 kvadratkilometer. Denne uken kom nyheten om at biblioteket i Lom, som størrelsen til tross er blitt et kraftsentrum for litteraturformidling, må kutte fordi kommunen er i økonomiske vanskeligheter.

Summene er forbløffende små. I Lom er det etter sigende snakk om rundt 140 000 kroner. Men man får mer for pengene i kulturlivet enn i teknisk etat, og tilsvarende mye går tapt når beskjedne pengesummer trekkes ut av allerede mikroskopiske budsjetter. I Lom må mediebudsjettet – som skal gå til innkjøp av det biblioteket faktisk er ment å låne ut – halveres. Litteratur- og debattarrangementene som den relativt nye bibliotekloven pålegger biblioteket å satse på, kan ikke lenger gjennomføres.

Annonse