00:00 - 12. januar 2018

Det gjenstridige livet

Tove Ditlevsen trenger bare to-tre boksider for å gjøre leseren andpusten.

Emosjonelle kast: Tove Ditlevsen skrev med en språklig og eksistensiell nysgjerrighet som stadig griper. Hundre år etter at hun ble født kommer et utvalg av novellene hennes i norsk oversettelse. Foto: Nordfoto:NTB ScanpixNF

Så beklemmende klart kan jeg huske mine sjalu øyeblikk. Heldigvis ligger de et godt stykke tilbake i tid, men intensiteten i denne følelsen – som jo næres og gjæres når uvisshet møter usikkerhet – er helt uforglemmelig. En fortvilelse som herjer i kroppen med tiltagende styrke, troen på uskyldige forklaringer som svinner for hvert sekund som går, en slags spenning som bygger seg opp hinsides all rimelighet og håndterlighet.

Noen følelser er jo sånn: Enormt kraftfulle, for en tid altoppslukende og etterpå like deler latterlige og egentlig uforklarlige. En del av vår menneskelighet ligger i disse emosjonelle kastene, og litteraturen som makter å fange dem, gjenskape dem som rom vi kan gå inn i uten selv å miste verdensforbindelsen, griper oss på en særlig måte. Den danske hundreårsjubilanten Tove Ditlevsen (1917–1976) var i stand til slik litteratur.

Det allmenne. Mest kjent er hun for de tidlige romanene Man gjorde et barn fortræd (1941) og Barndommens gade (1943), erindringsbøkene fra et rampebelyst liv (1967–1971) og en rekke folkekjære dikt. For meg byr denne utgivelsen av et utvalg noveller på et møte med en ukjent del av Ditlevsens forfatterskap. Flere av dem er så gode at jeg må si meg enig med forordsforfatter – og Ditlevsen-elev, våger jeg å påstå – Vigdis Hjorth som skriver at novellene har noe allment ved seg, som ikke forutsetter at «leseren er kjent med Tove Ditlevsens personlige liv».

Annonse