00:00 - 02. februar 2018

Den som tenker, er aldri alene

To humanister viser hvordan hjerneforskningens begreper har snevret inn menneskets selvforståelse og hvordan forskningens funn kan utvide den.

Håpet: Hjerneforskningen har vist at vi ikke bare kan, men må skape oss selv, skriver Siri Hustvedt og Catherine Malabou.
Annonse