00:00 - 02. februar 2018

Den som tenker, er aldri alene

To humanister viser hvordan hjerneforskningens begreper har snevret inn menneskets selvforståelse og hvordan forskningens funn kan utvide den.

Håpet: Hjerneforskningen har vist at vi ikke bare kan, men må skape oss selv, skriver Siri Hustvedt og Catherine Malabou.

Mennesker har alltid ønsket å legge jeget under lupen. Vi vil finne ut hva det vil si å være til, som tenkende skapning, side om side med andre tenkende skapninger. Denne selviakttagelsen bygger uvegerlig på et paradoks som Marcel Proust beskriver slik: «Dyp usikkerhet hver gang ånden føler at den overskrides av ånden selv; når den som utforsker, også er det dunkle land som skal utforskes, og hvor alt dens utstyr ikke lenger kan være den til noe hjelp.»

Å betrakte seg selv utenfra var lenge regnet for umulig. Så for en tid – i hjerneforskningens naive barndom – ble det plutselig mulig, før vi nå har lært så mye om hvor lite vi vet om menneskebiologiens og -psykologiens flettverk av avhengigheter og utviklingslinjer at usikkerheten igjen er like dyp som før.

Kampen om oss. Vår tenkning om «hva det betyr å være et tenkende menneske i verden», som Siri Hustvedt formulerer spørsmålet i boken På sviktende grunn, foregår ikke lenger bare ved at en mannlig filosof (se for deg Descartes) sitter alene i et rom, med døren forsvarlig lukket, hodet hvilende i hånden, grublende i fullstendig stillhet. Det holder liksom ikke lenger å si at vi tenker, derfor er vi.

Annonse