00:00 - 22. desember 2017

Ja vel, herr departementsråd

Forfatteren av Kunnskapsdepartementets historie har redigert festskriftet til en av sine viktigste kilder. Det reiser spørsmål.

Kunnskapspolitikk: Arbeiderpartiets satsing på å bryte ned de sosiale skillene i utdanningsløpet ble drevet frem ved opprettelsen av en rekke sakkyndige råd. Her er Ottosen-komiteen, som fikk stor betydning for utbyggingen av høyere utdanning på slutten av 60-tallet. Foto: NTB Scanpix
Annonse

«Hvert avsnitt dirrer av vitalitet.»