Annonse
00:00 - 22. desember 2017

Ja vel, herr departementsråd

Forfatteren av Kunnskapsdepartementets historie har redigert festskriftet til en av sine viktigste kilder. Det reiser spørsmål.

Kunnskapspolitikk: Arbeiderpartiets satsing på å bryte ned de sosiale skillene i utdanningsløpet ble drevet frem ved opprettelsen av en rekke sakkyndige råd. Her er Ottosen-komiteen, som fikk stor betydning for utbyggingen av høyere utdanning på slutten av 60-tallet. Foto: NTB Scanpix
Annonse

I Kim Helsvigs nye bok om Kunnskapsdepartementets historie får vi et inntrykk av de overveldende forandringene dette departementet – tidligere Kirke- og undervisningsdepartementet – har vært gjennom etter andre verdenskrig. 

Arbeiderpartiets enorme satsing på å bryte ned de sosiale skillene i skole- og utdanningsløpet, med innføringen av den niårige grunnskolen og en mer integrert videregående skole, ble drevet frem ved opprettelsen av en lang rekke sakkyndige råd tett på Kirke- og undervisningsdepartementet, men likevel på utsiden. Etter hvert ble disse rådene politikkutformende stater i staten, mens departementet nærmest druknet i enkeltsaker på 1970-tallet.

Målefokus. Etter mange harde runder, ikke minst da Gudmund Hernes utfordret lærerorganisasjonene på 1990-tallet, klarte departementet å gjenvinne kontrollen, kvitte seg med de fleste av de sakkyndige rådene, og til og med (omsider) få på plass Utdanningsdirektoratet i 2004. 

Vi kan ikke love ketsjup til alle,
men vi lover å servere deg viktige saker hver dag.
Annonse

Les om hvordan vi behandler dine personopplysninger

Vi anbefaler deg å lese personvererklæringen og sette deg inn i hvordan vi behandler dine opplysninger. Den vil gi deg bedre oversikt over og kontroll på hva som brukes og lagres av dine persondata. Du finner all informasjon her.

Mer fra Bøker