00:00 - 22. desember 2017

Å surfe på suggesjoner

Lekende tankeeksperimenter trumfer virkelighetens begrensninger i kunstnovellesamlingen Appelsiniakomplekset.

Foto: Dag Andre Ivarsøy / Nasjonalmuseet Dag A. Ivarsøy

Novellesamlingen Appelsiniakomplekset er noe så ukonvensjonelt som en fellesutgivelse, skrevet av billedkunstner/redaktør Jan Freuchen og kritiker/forfatter/redaktør Sigurd Tenningen. Samarbeidet er ikke nytt: Siden 2012 har de to redigert utstillings- og publikasjonsserien Game of Life, som utgis av Kristiansand Kunsthall. Dette er Freuchens skjønnlitterære debut og Tenningens fjerde bok.

De tre tekstene i Appelsiniakomplekset fremstår i grunn mer som essayistiske kunstfantasier enn som tradisjonelle noveller. Samlingen beskjeftiger seg med menneskets skaperkraft, og ser på den fra kunstnerens sted og fra mottagerens eller kritikerens sted. I språket finner vi en vilje til å ta kunstartene på kornet, og ikke minst til å stille ut kritikkens sjargong og reaksjonsmønstre.

Bokstavelig totalt. I den første novellen, titulert «Musica universalis», følger vi musikeren V. sin reise fra ung, myteomspunnet kritikeryndling til hans siste overjordiske sceneopptreden. Teksten kretser rundt musikken, ofte via resepsjonen av den, som i takt med hovedpersonens stigende popularitet når nye språklige høyder (eller dybder): «I tråd med samtidens opptatthet av geologisk kontinuitet og økologisk varighet, ble sangene betraktet som uttrykk for at ‘dyptidens energier’ hadde nedfelt seg i låtmaterialet.»

Annonse