Annonse
00:00 - 15. desember 2017

Spionthriller fra Afghanistan

En muldvarphistorie skaper spenning og kaster skygger i fortellingen om det norske forsvarets utenlandsoppdrag.

Tolken: Da Qais Wahidi var tolk for Forsvaret var han involvert i avdekkingen av en spionsak, der én eller flere tolker skal ha informert Taliban om norske operasjoner. Foto: Privat / Cappelen Damm
Annonse

Det norske forsvarets hovedinnsats i Afghanistan varte fra 2001 til 2014 og involverte til sammen 9000 norske militære. Ti av disse mistet livet, 1264 ble skadet. Fortsatt er det et mindre antall norske soldater i landet. Det finnes ingen sikre tall for hvor mange mennesker som totalt sett er blitt drept i krigen, men Godal-utvalgets rapport fra 2016 anslår at det er snakk om over 90 000 mennesker, herunder minst 30 000 sivile. 

Norske politikere har gjennom årenes løp presentert varierende begrunnelser for Norges deltagelse i krigen, men ifølge Godal-utvalget er det én målsetting som peker seg ut fremfor alle andre: ønsket om å fremstå som «en god alliert» overfor USA. Og om det er tvilsomt at Norges innsats har bidratt til å bekjempe terror eller forbedre situasjonen i Afghanistan, er det i hvert fall sikkert at akkurat dette målet ble nådd.

Samarbeidet. Tatt i betraktning disse ekstraordinære kjensgjerningene kan man ikke akkurat si at det norske bokmarkedet er blitt oversvømt av utgivelser som undersøker Norges innsats i Afghanistan. 

ALLEREDE ABONNENT?
Inntil 40 % rabatt
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse