00:00 - 22. desember 2017

Om uvirkeligheten

Ett år etter at Trump ble valgt, er vi omgitt av en uvirkelighet amerikansk kultur har beredet grunnen for lenge.

Humbugens statsoverhode: Under Donald Trump har ideen om at det ikke finnes noen felles virkelighet, kun subjektivitet, blitt offisiell politikk.  STEPHEN CROWLEY
Annonse