00:00 - 22. desember 2017

Nordavind fra fortiden

En vakkert formgitt utgivelse av dokumenter fra 1600-tallets trolldomsprosesser byr på design-etiske dilemmaer og intense fortellinger.

Rekvisitt: Som ukommenterte negativer blir illustrasjonene til trolldomsrekvisitter, snarere enn virkemidler for å opplyse. Foto: Christina Ulriksen

Boken som ligger foran meg gjør meg urolig allerede før jeg åpner den: Kilder til trolldomsprosessene i Finnmark er stor og blodrød, med et halvabstrakt, Bloksberg-aktig forsidemotiv. Sett fra siden er papiret svart, inni er bokens oppslag først tomt og svart, siden rødt igjen.

Den er spektakulær og vakker, slik det blir når Aud Gloppen designer bøker. Samtidig ser den ut som noe fra en verden snudd på hodet, der hvitt er blitt svart: La håp og fornuft fare, leser, og kjenn på frykten. Men er det sånn vi bør møte fortiden? Det er et design-etisk dilemma.

Kildene. Boken inneholder rettsprotokollenes innførsler fra trolldomssakene i Finnmark på 1600-tallet, den første fra 1620, den siste fra 1692. Frekvensen var særlig høy lengst i nord, og troen på demoner og på djevelens nærvær sto sterkere her enn ellers i Danmark-Norge. Det gjør sakene unike.

Annonse