00:00 - 05. januar 2018

Havbok fra Karibia

Tidsreiser og kjønnsskifter er blant ingrediensene i dominikanske Rita Indianas fortelling om havressursenes død.

Forfatter og musiker: Romanen Tjenestepiken til Omicunlé kan bli Rita Indianas internasjonale gjennombrudd. Foto: Skjermdump fra Youtube.

Det er langt fra Vestfjorden til Karibia. Likevel er jeg fristet til å sammenligne dominikanske Rita Indianas Tjenestepiken til Omicunlé med Morten Strøksnes folkekjære suksess Havboka. På tross av at førstnevnte er en usedvanlig fantasirik roman, mens Strøksnes for en stor del holder seg til fakta, skuer de begge ned i havdypet i sitt forsøk på å forstå hva som skjer på land. 

Dette er bøker som dreier seg om hvordan livet under overflaten påvirker landjorden – og motsatt – hvordan det vi foretar oss, får konsekvenser for havet.

Sjangerlek. I hjemlandet er Indiana (født 1977) kjent som forfatter og musiker. Romanen Papi (2005) er tidligere oversatt til engelsk, men det er Tjenestepiken til Omicunlé som virkelig kan gi Indiana et internasjonalt publikum. Denne fremtidsfortellingen skildrer havressursenes langsomme død, og på veien mot bunnen tar den opp tematikker som både er stedsspesifikke og globale – blant annet rasisme, kjønnsroller, teknologisk utvikling og politisk korrupsjon.

Annonse