Annonse
00:00 - 05. januar 2018

Fornuftens skueplass

Den norske offentlighetens historie er blitt et verk som bør diskuteres og kritiseres i lang tid.

Demokratiet telles: Offentligheten er det ingen som eier, og den foldes helt ut med etableringen av det parlamentariske demokratiet. Her fra opptellingen etter stortingsvalget i 1957. Foto: Dagbladet / Norsk folkemuseum -
Annonse

Offentlighet og demokrati er tvillinger, bankes det fast fra første til siste side i mursteinen om norsk offentlighets historie som har fått tittelen Allmenningen. Allerede i det gode innledningskapittelet slår redaktør Jostein Gripsrud – professor i medievitenskap ved Universitetet i Bergen – fast at demokrati ikke kan etableres og eksistere uten en offentlighet, og at en offentlighet vanskelig kan eksistere uten demokrati, det vil si: uten frie valg, ytringsfrihet, bevegelsesfrihet og forsamlingsfrihet.

Dette viktige verket er skrevet av et knippe forskere fra universitetene i Bergen, Oslo og Agder, samt en medieanalytiker fra Retriever Norge, og er resultat av flere år med forskning og seminarvirksomhet. Boken er nok ment som en lærebok, men er hverken kjedelig eller belærende, den er skrevet i et klart språk uten skjemmende sjargong. De mange forfatterne til tross, så bærer ikke verket preg av å være en antologi, men fremstår snarere som et en- og helhetlig verk.

Ti temaer. Redaktørens innledningskapittel runder av med å presentere ti tematiske tråder for fremstillingen av offentlighetens historie i Norge, fra for eksempel skillet mellom det offentlige og private og ytringsfriheten til offentligheten som beslutningsarena og globaliseringens virkninger på den. Boken er imidlertid ikke organisert tematisk, men kronologisk.

Allerede abonnent?
Fra
189 kroner
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning.
Du får alt stoffet som er i papiravisen,
eksklusive nettsaker, eAvis
og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse