00:00 - 01. desember 2017

En uforglemmelig fortelling

Robert Musil er blant modernismens mest utilnærmelige mestere, men denne oversettelsen ruller ut den røde løperen for leseren.

Blant mesterverkene: På midten av 1920-tallet ble det utgitt litterære mesterverk for et århundre. Tre kvinner viser at Robert Musils fortellinger fra samme tid ikke står nevneverdig tilbake for disse. Foto: Ullstein bild / Getty Images ullstein bild Dtl./ullstein bild via Getty Images/ullstein bild via Getty Images

I vestlandsforlaget Skalds velredigerte og vakre klassikerserie foreligger nå en liten samling fortellinger av den østerrikske forfatteren Robert Musil (1880–1942). De tre tekstene som utgjør Tre kvinner er skrevet i litteraturhistoriens kanskje mest fruktbare og skjellsettende periode, nemlig første halvdel av 1920-tallet. 

Bare tanken på hvilke verker som utkom i løpet av disse fire–fem årene er nok til å gjøre en leser svimmel: Joyces Ulysses (1922), Eliots The Waste Land (1922), Manns Trolldomsfjellet (1924), Woolfs Mrs. Dalloway (1925) og Kafkas Prosessen (1925), for å nevne noen. Mesterverk nok for et århundre.

Overkommelig møte. Musils mest kjente roman, Mannen uten egenskaper, kom først et tiår senere, og er beryktet for sin utilgjengelighet. Mitt eget eksemplar i to bind kikker tungt, truende og nesten uåpnet ned på meg fra bokhylla. 

Annonse