00:00 - 08. desember 2017

Fra ku til kunst

Den unge odelsgutten Tormod får øye for et annet liv i en roman hvor indre og ytre synsbilder blander seg.

Ingen tilfeldigheter: Tormod Hauglands roman er ikke interessert i livets rotete tilfeldigheter, men i komposisjon og sammenhenger. Foto: Helge Skodvin

«Eg vaks opp blant dyr. Eg vaks sjølvsagt opp i ein familie, som var menneske, men eg vaks opp på ein gard der det var mange fleire dyr enn menneske», skriver Tormod Haugland et sted i den herlig brokete samleutgivelsen Orm, ugla og and. Prosa obskura (2008). 

Selv har jeg, som også vokste opp omringet av flere fir- enn tobente, ofte tenkt at nærheten til dyrene har gjort meg både mer følsom og mer ufølsom i møte med livet og andre mennesker. Mer følsom fordi livet ved gårdsdyrene lærte meg å begripe andre veseners uttrykksmåter, og mer ufølsom fordi landbruket krever en viss kynisme. Bonden kjemper med vær og jord, er herre over død og liv.

I Hauglands roman av året, Om dyr og syn, baler hovedpersonen med lignende erfaringer. Fortellingen handler om forfatterens oppvekst og dannelse, hans reise fra tilværelsen som kugjeter med kjepp og inn i kunsten, til et liv blant bilder og ord.

Annonse