Annonse
00:00 - 03. november 2017

Orfeus i callsenteret

Øyvind Rimbereids nye langdikt legger dødsriket til en næringspark i Stavanger.

Konsernunderverden: Øyvind Rimbereid flytter den antikke myten om Orfeus’ ferd til dødsriket til en ikke altfor fjern fremtid. Arkivfoto: Kristian Jacobsen
Annonse

Et grunnprinsipp i Øyvind Rimbereids poesi, er at diktning er en form som kan romme alle fagområder, alle erfaringsfelt. Diktning kan romme vitenskap og filosofi, så vel som subjektive erfaringer; diktningen kan bore i tingenes, så vel som i tankenes arkeologi. Viktigere enn diktet selv, er nemlig «utsiden som diktet kan falle ut i» – slik Rimbereid selv formulerer det i en samtale med kollegaene Torild Wardenær og Gunnar Wærness, i det nå nedlagte nettidsskriftet Nypoesi.

I utvekslingen vektlegger de tre poesiens håndverk, i motsetning til en diktdefinisjon som innsnevrer diktet til et subjektivt, intuitivt følelsesuttrykk. Poeter er like gjerne «å sidestille med ingeniører», hevder Wærness. Og jammen har ikke Rimbereid gått hen og gjort håndverker av dikterjeget i sin nyeste samling. Der Orfeus steg ned til Hades med lyren som eneste verktøy, er elektrikeren i Lenis plassar væpnet med ledningsstumper og skiftenøkler når han entrer en næringspark som viser seg å huse selve porten til dødsriket.

 

Vi kan ikke love ketsjup til alle,
men vi lover å servere deg viktige saker hver dag.
Annonse

Les om hvordan vi behandler dine personopplysninger

Vi anbefaler deg å lese personvererklæringen og sette deg inn i hvordan vi behandler dine opplysninger. Den vil gi deg bedre oversikt over og kontroll på hva som brukes og lagres av dine persondata. Du finner all informasjon her.

Mer fra Bøker