00:00 - 24. november 2017

Å lage avis av ideer

Historien om Bergens Tidende ser avisen med avisens egne øyne, og legger størst vekt på den politiske journalistikken.

Bergensere som folk flest: Fotojournalistikken har lange tradisjoner i BT, dette bildet fra 17. mai-feiring på Møhlenpris vant førstepris i klassen «Dagligliv i Norge» i Årets bilde 1995. 

Trass i tittelen Vestover er Gudmund Skjeldals bok om Bergens Tidendes 150 år lange historie prisverdig fri for mytebygging, vestnorsk eksepsjonalisme og bykarikaturer. Det er som om Bergen gjennom denne perioden stort sett har lignet et hvilket som helst annet sted i landet. Det er uvant når vestlendinger skriver om seg selv. Dermed bør boken kunne leses med utbytte også av andre enn dem av oss som sitter fast her borte. 

Kanskje er det ikke helt tilfeldig at det er først når vi nærmer oss vår egen tid at bergenske og vestnorske identitetsklisjeer kommer snikende på forfatteren som meningsøkonomiens velkjente, for ikke å si forsteinede merkevarer.

En liberal idé. Skjeldal presenterer boken som en idéhistorie, en bok «om det samfunnsoppdraget som BT har arva og forma for seg sjølv». Det er et produktivt utgangspunkt for en institusjonshistorie om et mediehus, og idéhistorikeren Skjeldal, som har skrevet boken på oppdrag for BT, løser oppgaven godt. 

Annonse