00:00 - 10. november 2017

Guttorm fra Gutenberg-galaksen

Guttorm Guttormgaards Selvbilder viser kunstneren som hverdagsmenneske og vanedyr.

Tegninger fra boken: Guttorm Guttormsgaard

De siste årene har privatpersonen Guttorm Guttormsgaard trådt i bakgrunnen for det smått svimlende arkivet som begynner å ligne et livsverk. På det nedlagte meieriet Blaker i Sørum har kunstneren og arkivaren etablert et visningssted som – etter det inspirerte mottoet «Nødvendige impulser for å holde motet oppe» – samler sjeldne førsteopplag, krigsfangearbeider og hverdagsgjenstander fra alle verdenshjørner under samme tak.

Tanken har, ifølge arkivaren selv, vært å tilgjengeliggjøre kunnskap. Heller enn å presentere kuriøse funn til glede for samlemanikerne blant oss, er det gjerne glemte håndverkstradisjoner eller gjenstander med en bestemt sosial betydning som løftes frem.

Annonse