00:00 - 27. oktober 2017

En konservativ tenker for vår tid

Hundreårsjubilanten Aasmund Brynildsen var en konservativ tenker og kritiker for vår tid, skriver Bernhard Ellefsen.

For hundre år og to uker siden ble kritikeren og essayisten Aasmund Brynildsen født. Selv om han aldri har vært blant våre mest leste offentlige intellektuelle, har hans særegne kombinasjon av åndelighet, konservatisme, humanisme og antroposofi (som han ble mer skeptisk til med årene) gjort ham til en slags skjult premissleverandør og kontinuitetsbærer mellom mellomkrigstidens antifascistiske konservatisme og vår tid. Han skrev sine første artikler i tidsskriftet Janus, redigert av poeten Alf Larsen som dessuten var Brynildsens onkel. Gjennom etterkrigstiden var han en hyppig bidragsyter i herværende avis.

I en rekke essaysamlinger fra mellom 1945 og til han døde i 1974 tok Brynildsen for seg dødsstraff, rettsoppgjøret etter krigen, tidens seksuelle «frigjøring» (som han med nærmest tinder-profetisk blikk mente at var en revolusjon som spiste sine barn), kunst og litteratur. Og han skrev med et utsyn vi oftere bør gjør til vårt eget.

Annonse