00:00 - 20. oktober 2017

Dikt søker arbeid

Per Jonassens dikt foredler arbeid på sjøen, i gård og i gate.

Jubilant: Utgivelsen av dikt i samling markerer Per Jonassens 70-årsdag, han var 51 da han debuterte som lyriker. Pressefoto: Torunn N. Momtazi / Kolon Forlag

Om man i et arkiv kom over et usignert og udatert manus av Per Jonassen, kunne man lett komme til å tro at den funne skatten var langt eldre enn Jonassens forfatterskap faktisk er. Jonassen debuterte som poet i 1998, men uttrykket han har utviklet i de seks samlingene som nå utkommer samlet, kan betegnes som utidsmessig – uten at det dermed gjør Jonassens dikt daterte.

De første linjene i forfatterskapet, «Jeg er ikke deltaker / eier eller andelshaver / Jeg søker arbeid», røper hvor Jonassens engasjement skal legge seg. Hans søken inn i poesien er også en søken etter foredling av det manuelle arbeidet; varmen for de mange harde liv som leves på sjøen, i gård og i gate, står sentralt. Noen arbeiderlyriker av gammel stil er Jonassen imidlertid ikke. Diktene hans blir aldri direkte manende eller irettesettende, og han henviser like gjerne til Rimbaud som til Bukowski.

 

Annonse