00:00 - 13. oktober 2017

Bortenfor ordene

Unn Conradi Andersen går kjønnsidentitetene på klingen i en debutroman som skylder mye til forbildene.

Forelskelse: Unn Conradi Andersen skriver om kjønn og kjærlighet. Foto: Agnete Brun / Oktober

Når vi snakker om livet, kan det høres enkelt ut. Vi har bestemte ord som beskriver parforhold, forelskelse, sorg, sex, brudd og arbeid, og som regel bruker vi ordene med selvfølgelighet. De er kjærester. Det ble slutt mellom dem. Faren hennes er syk. Hun har sluttet i avisen for å skrive bok. Samtidig vet vi at tildragelsene disse ordene er ment å betegne, er alt annet enn enkle. Ordet forelskelse, for eksempel, er jo som klesskapet Lucy, Edmund, Susan og Peter går gjennom for å komme til Narnia: En liten og tilforlatelig portal til en hel verden.

For meg ser det ut som om Unn Conradi Andersens debutroman vil forbi disse klare ordene om livet for å se nærmere på nettopp det uavklarte de beskriver. Andersen har jobbet som journalist, er sosiolog og for litteraturinteresserte kjent som forfatteren av en litteratursosiologisk studie av medienes fremstilling av samtidige kvinnelige forfatterskap, Har vi henne nå (2009). Her intervjuet hun Hanne Ørstavik, Vigdis Hjorth og Herbjørg Wassmo, og særlig de to førstnevnte er viktige innflytelser når hun nå har skrevet om kjønn, kjærlighet og familie(-varianter) i romans form.

Annonse