00:00 - 20. oktober 2017

Blinde flekker og falske vitner

Både religionen og vitenskapen havner på tynn is i serbiske Veselin Markovics høylitterære krim.

Øm for inntrykk: Veselin Markovic viser at lys og skygge og gjenskinn kan gi liv til selv dagligdagse gjenstander. Arkivfoto: Katinka Hustad

I sin underlige kombinasjon av krim, sykdomshistorie og proustske erindringsbilder, er serbiske Veselin Markovics Vi som er annerledes en på én gang spennende, hjerteskjærende og inntrykksøm roman.

 

Sannsynlighetsteori. Spesielt i første halvdel oppvises stor skrivekunst. En matematiker har satt en annonse i avisen, hvor han inviterer folk som har opplevd uforklarlige eller usannsynlige hendelser til å bidra med historier til en doktoravhandling om sannsynlighetsteori. Men matematikerens motiv er personlig. Han håper intervjuene vil bidra til å bringe klarhet i en uforståelig ulykke han var involvert i som barn.

Annonse