00:00 - 15. september 2017

Ideer på fat

Gamle og nye idestrømninger serveres med fin letthet og lun ironi i Matias Faldbakkens roman-comeback.

Enklere å fordøye: Faldbakken anno 2017 virker i langt større grad å spille på lag med den tradisjonelle, humanistiske litteraturen. Foto: Christian Belgaux
Annonse