00:00 - 15. september 2017

Ideer på fat

Gamle og nye idestrømninger serveres med fin letthet og lun ironi i Matias Faldbakkens roman-comeback.

Enklere å fordøye: Faldbakken anno 2017 virker i langt større grad å spille på lag med den tradisjonelle, humanistiske litteraturen. Foto: Christian Belgaux

At historien sitter i veggene, er et bokstavelig faktum i restaurantuniverset som foræres oss i Matias Faldbakkens første roman på ni år. Boken henter navn fra The Hills, en oppdiktet wienerkafé der et konglomerat av kunst, portretter og klistremerker fra ulike tider bekler veggene. Det gamle Europa sitter dessuten også i veggene i overført betydning, for her kultiveres – og konserveres – det klassiske og kontinentale med en rent skremmende flid og fryd.

Det som fremst av alt er klistret til romanens vegger, er Faldbakkens tidligere forfatter- og kunstnerskap. Da han under psevdonymet Abo Rasul publiserte trilogien Skandinavisk misantropi (2001–2008), ble det kjapt klart at den litterære offentligheten hadde fått en ny enfant terrible å elske, hate, misforstå og forstå om hverandre. Bøkene utgjorde et overskridelsesmaraton av de sjeldne. Pedofili, porno, reklame, nazisme, nihilisme; alt blandes sammen i et totalforaktende univers der «godtakelse er satan selv». Når fortelleren i The Hills, mangeårig kelner på restaurantens ærverdige mosaikkgulv, på første side uttrykker at det hver dag «foretas ekstreme handlinger av voksne mennesker, men ikke av meg», forventer jeg derfor straks at ekstreme handlinger skal dukke opp også her.

Annonse