00:00 - 01. september 2017

En av oss

Sjimpansen Julius har fått sin første fullformats biografi. Historien om barnestjernens vei fra mistilpasset ungdom og tilbake i folden, lærer oss mye om vårt forhold til dyrene.

Arv og miljø: Julius utviklet et nært forhold til fosterfamiliene, blant annet Carl Christian Glad (bildet), men rundt ni måneder gammel hadde han utviklet så god motorikk at det begynte å bli vanskelig å ha ham i hus.

Skal vi tro biologene, deler vi 98 prosent av det genetiske arvestoffet vårt med sjimpansene. Dette gjør dem til vår nærmeste slektning og et mye brukt forskningsobjekt i alt fra statsvitenskap og psykologi til romfart og medisin. Sjimpanser er utpreget sosiale dyr og skiller seg fra andre primater gjennom tydelige tegn på selvbevissthet. Dertil har forsøk med tegnspråk vist at de er i stand til å sette ord på komplekse følelser som anger, stolthet og sorg.

I forordet til sin biografi om Julius (født 1979), Nesten menneske, skriver Alfred Fidjestøl at det ikke er noen prinsipiell forskjell mellom å portrettere en historisk person og en sjimpanse. De er begge fratatt muligheten til å gjøre rede for seg selv, og fortellingen deres er kun tilgjengelig gjennom annenhånds kilder og etterlatt materiale. I likhet med statsmenn, skuespillere og berømte oppfinnere er Julius dessuten innspunnet i historiske og sosiale kontekster som griper langt inn i det enkelte livsløp og bidrar til å forme den individuelle skjebnen for hver og en av oss.

Annonse