00:00 - 01. september 2017

Drama i saklighetens høyborg

I alltid saklige Norsk Telegrambyrås historie ligger også et dødelig drama.

Saklige og korrekte nyheter i en forstått sammenheng. Dette er et omkved i Alf R. Jacobsens bok Først med det siste. NTB i nyhetenes tjeneste gjennom 150 år, 1867–2017. Med det siste leddet, en forstått sammenheng, gir forfatteren institusjonshistorien brodd, lukt inn i vår tid.

– Både aviser og nyhetsbyrået NTB har kuttet staben til beinet, og jeg tror ikke NTB kommer noen vei med fortsatte kutt i kjernevirksomheten. Man bombarderes av løsrevne biter, og de som skal håndtere denne flommen videre til norske redaksjoner, må ha tid og anledning til å fordype seg og forstå hva disse nyhetene går ut på, altså formidle dem saklig og korrekt i en forstått sammenheng. Jeg har jo selv levd et helt yrkesliv i pressen og vil uten videre si at vi jo driver en intellektuell virksomhet.

– Å, jeg ber.

Annonse