Annonse
00:00 - 15. september 2017

Beretninger om beskyttelse

Den som måtte tro det er lett å få beskyttelse som flyktning, bør skaffe seg denne faktamettede boken.

Hva er en flyktning? Vigdis Vevstad gir et tørt, men godt svar. På bildet vises en kvinnelig flyktning på en buss i Athen i 2015. Foto: Spencer Platt/Getty Images
Annonse

Utgangspunktet for Vigdis Vevstads bok Hva er en flyktning er definisjonen av flyktning fra FNs flyktningkonvensjon fra 1951, som 142 land har sluttet seg til. Ifølge denne er en flyktning en person som med rette frykter for forfølgelse på grunn av «rase, religion, nasjonalitet eller medlemskap i en spesiell gruppe», eller som på grunn sin av politiske oppfatning «befinner seg utenfor det landet vedkommende er borger i» og er «ute av stand til» eller «uvillig til å påberope seg dette lands beskyttelse». Personer som oppfyller disse kravene, er konvensjonsflyktninger.

24,5 millioner. FNs høykommisjonær for flyktninger har anslått at det er 24,5 millioner flyktninger og asylsøkere i verden. Det er altså dette antallet personer som ifølge konvensjonen har rett til å søke beskyttelse i et annet land. Det finnes imidlertid 40 millioner internt fordrevne eller flyktninger i eget land, de faller utenfor definisjonen fordi de ikke har krysset en landegrense. Forfatteren opplyser blant annet at det finnes en million internt fordrevne bare i Ukraina.

Allerede abonnent?
Fra
189 kroner
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning.
Du får alt stoffet som er i papiravisen,
eksklusive nettsaker, eAvis
og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse