00:00 - 08. september 2017

Alene ved kalde kyster

Indre og ytre landskaper speiler hverandre på overtydelig vis i Gøhril Gabrielsens femte roman.

Trekker nordover: Hovedpersonen i Gøhril Gabrielsens roman bosetter seg ved et isolert fuglefjell ved Finnmarkskysten. Håndkolorert dias: Fuglefjell med måker flyvende foran. Foto: Anders Beer Wilse / Norsk Teknisk Museum

Gøhril Gabrielsens forfatterskap har siden debutromanen Unevnelige hendelser (2006) vært innkapslet i uhygge. Der flytter hovedpersonen tilbake til barndommens øy i nord, femten år etter at moren ble drept av faren. Hun blir innviklet i fortidens drama, og kommer så tett på opphavet at skillet mellom død og levende etter hvert slår sprekker.

Også i årets roman Ankomst, Gabrielsens femte, møter vi en kvinne som har reist nordover i landet, men her tar bevegelsen ikke form av et tilbake, men et vekk. Den navnløse fortelleren bosetter seg ved et isolert fuglefjell ved kysten i Finnmark for å forske på hvordan klimatiske endringer har påvirket sjøfuglebestanden. Det skal snart vise seg at hun også har andre grunner til å oppsøke ensomheten.

Annonse