00:00 - 11. august 2017

Ønsker forståelse – og retningslinjer

Helga Hjorth håper at romanen Fri vilje skal lære leserne noe om hvordan virkelighetslitteratur virker på mennesker.

Søsterens versjon: Helga Hjorth reagerte på søsteren Vigdis Hjorths roman Arv og miljø, nå har hun tatt til motmæle med en egen roman. Foto: Sturlason

Helga Hjorths roman Fri vilje, som utkom onsdag denne uken, har rørt nytt liv i debatten om såkalt virkelighetslitteratur. Romanen er et svar til søsteren Vigdis Hjorths roman Arv og miljø (2016), som fortalte om et arveoppgjør innad i en familie der et av barna hevder å ha blitt utsatt for incest av faren. I kjølvannet av utgivelsen kom det frem at Vigdis Hjorths roman lå tett på virkelige personer og hendelser i Hjorth-familien. I Fri vilje forteller Helga Hjorth om de samme hendelsene og personene som i Arv og miljø, og om tiden etter at romanen utkom, men fra synspunktet til den yngste søsteren i familien.

– Det opplevdes uvirkelig. Jeg kunne ikke forstå hvordan det var mulig, at det gikk an, svarer Helga Hjorth per e-post på spørsmål om hvordan hun opplevde utgivelsen av Arv og miljø.

 

Les også Bernhard Ellefsens kommentar om Fri vilje her.

 

Ikke gehør. I Fri vilje er det en passasje der fortelleren kontakter søsterens forlag i forkant av at romanen om familien utgis. Hun får ikke noe gehør for sine bekymringer om at familien vil bli utlevert: «Da gikk alvoret opp for meg. Navnene våre ville bli byttet ut. Det var alt de hadde tenkt å gjøre.»

I et intervju med Aftenposten tidligere i uken tok Helga Hjorth til orde for at «det bør utarbeides retningslinjer for etiske vurderinger for forfattere og forlag» når det gjelder bruk av virkelige hendelser og levende modeller.

Kan du si noe mer konkret om hva disse retningslinjene bør inneholde?

– Jeg tror det bør utarbeides retningslinjer, så de vurderingene som foretas, er fundamentert på en eller annen måte. Hva slike retningslinjer nærmere skal gå ut på, har ikke jeg svaret på. Det mener jeg bør komme som resultat av ærlige og åpne diskusjoner hvor alle perspektiv tas med i ­betraktning.

 

Aftenpostens dekning. For det brede publikummet ble likhetene mellom familien i Arv og miljø og Hjorth-familien først kjent gjennom Aftenpostens dekning av romanen, som påviste at romanen i beskrivelsen av farens begravelse hentet detaljer fra den virkelige begravelsen til Hjorth-søsknenes far.

Hva tenker du om Aftenpostens rolle i mottakelsen av Arv og miljø?

– Som levende modell i en ekstremt vanskelig situasjon, ble jeg veldig glad for at noen av mediene stilte disse spørsmålene. Jeg synes de gjorde jobben sin.

 

Fra modell til forfatter. Med Fri vilje har Helga Hjorth gått fra å være levende modell til selv å bli forfatter. Hvordan opplevde hun arbeidet med ­romanen?

– Det har vært en lærerik og interessant prosess, hvor jeg ­underveis i prosessen også tok inn over meg forfatterens pers­pektiv.

Hvordan håper du din søster Vigdis reagerer på Fri vilje?

– Det jeg håper, er at alle skal kunne kan forstå noe om hvordan litteratur virker på virkeligheten og ekte mennesker.

 

Vigdis Hjorth har ikke ønsket å kommentere utgivelsen av Fri vilje overfor Morgenbladet.

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Les Morgenbladet digitalt i 10 uker for 10 kr. Bli abonnent
Annonse

«Hvert avsnitt dirrer av vitalitet.»