00:00 - 21. juli 2017

Tro på det gode

Aasne Linnestås kombinasjon av dikt og tegninger utvider poesiens mulighetsrom.

Omsorg: Det underliggende refrenget er en tro på at alt levende skal ha en plass. Tegning: Aasne Linnestå
Annonse