00:00 - 09. juni 2017

Villig til å være vrien

Britiske Sara Ahmeds nye bok tar feministisk teori med inn i hverdagen.

Kvinners kunnskap: – Leiv Eriksson hadde ikke kommet seg til Amerika uten kvinnenes seil. Fiskerne kunne aldri ha overlevd på sjøen i åpne båter uten båtryene, har kunstneren Elisabeth Haarr sagt. Hennes Frustrasjonsteppe fra 1979 ble blant annet vist under utstillingen Hold stenhårdt fast på greia di på Kunsthall Oslo og Stavanger Kunsthall i 2013/2014. Foto: Elisabeth Haarr / Kunsthall Stavanger

Å erklære seg feminist kan være ensbetydende med å bli sett på som et problem, slår den britiske queerteoretikeren Sara Ahmed fast i sin nye utgivelse, Living a Feminist Life. Nettopp når du hever stemmen om problemene du ser rundt deg, kan du risikere å bli stemplet som problemets årsak, ikke bare dets eksponent – ingen har brydd seg om dette tidligere, får du høre. Ved å si ifra blir kan du bli sett som overreagerende og vrangvillig, og du blir gjerne møtt med himling med øynene eller høylydte sukk.

Situasjonen tør være kjent for alle som har pirket i kjønnsnormenes tunge materie, enten det er i familiemiddag, i en arbeidssituasjon eller i det offentlige ordskiftet. Kjernen i Ahmeds utlegning av livet som feminist, er oppvurderingen av – og oppfordringen til – denne typen «vrangvillighet», som hun ved hjelp av termer som «egenrådighet» («willfullness») og «feministisk gledesdreper» («feminist killjoy») omsetter til en form for gledesfylt aktivisme.

Annonse