Annonse
00:00 - 16. juni 2017

Les meg sånn

Med kampvilje forkledd som ydmykhet, slår Gunnhild Øyehaug et slag for en mer overraskende litteratur.

Skriver om å skrive: Gunnhild Øyehaug. Foto: Ellen Lande Gossner
Annonse

Kaster vi et blikk på norske forfatteres litteraturkritikk de siste hundre årene, finner vi to hovedleirer, to ikke helt adskilte, men likevel distinkt forskjellige måter forfattere skriver om andres litteratur på. På den ene siden har vi de som holder sin kritikergjerning mer eller mindre adskilt fra sin rolle som forfatter: En Sigurd Hoel, en Ronald Fangen, for ikke å snakke om de mange forfatterne som i dag signerer bokanmeldelser og miniessays i norske aviser (Morten Langeland, Tina Åmodt, Odd W. Surén og så videre).

På den andre siden har vi de mer aktivistisk orienterte forfatterkritikerne, som introduserer, vurderer, kritiserer og hyller andres litteratur med bevisst eller ubevisst mål om å berede grunnen for sin egen skrivemåte, og styrke premissene for sin egen mottagelse. Tydeligst og mest berømt i denne leiren er Profil-kretsen, og senere Jan Kjærstad.

 

Vi kan ikke love ketsjup til alle,
men vi lover å servere deg viktige saker hver dag.
Annonse

Sommerkampanje med 50% rabatt på abonnement. Trykk her for bestilling.