Annonse
00:00 - 26. mai 2017

Å være en bygning

Poesiantologien Den engelske kanal åpner for ulike erfaringsrom.

Annonse

Antologien Den engelske kanal kom til i 2013 fordi Jørn H. Sværen, kjent som småforlegger i England forlag og det nå nedlagte H Press, savnet poesi i norske tidsskrifter. Tyngdepunktet ligger likevel ikke på norsk poesi. Snarere synes noe av beveggrunnen bak Den engelske kanal å være tilførsel av nye perspektiver, geografisk så vel som grammatisk. Her blar man opp i flere gjendiktninger fra fransk og amerikansk, og bidrag fra svenske og danske poeter er like selvfølgelige som de norske.

Den engelske kanal påminner slik om at poesien, ja, egentlig all litteratur, inngår i et større kretsløp enn det nasjonale, og at dette kretsløpet faktisk pulserer, om enn oftest utenfor avisene og de store forlagene. Mange av poetene, som eksempelvis Kristin Berget, Silje Vethhal og franske Victoria Xardel, er gjengangere over flere årganger – på denne måten fungerer antologien også som et utstillingsrom for enkelte forfatterskaps utvikling.

 

Annonse