00:00 - 19. mai 2017

Å samle tankene

To forfattere skriver på oppdrag og samler siden tekstene – den ene en fullkommen bok, den andre en sprikende samling pekere mot samtiden. Vi trenger begge forfattertypene.

Forskningsfronten: Amerikanske Siri Hustvedt skriver om kunst og kultur i lys av moderne nevrovitenskap og psykologi. Foto: Ellen Lande Gossner

Når Inger Christensens essaysamling Hemmelighetstilstanden for første gang utkommer på norsk, samtidig med Siri Hustvedt Kvinne ser på menn som ser på kvinner, vekkes min nysgjerrighet. Her har vi to essaysamlinger fra forfattere som begge nærer en dyp fascinasjon for naturvitenskap, som begge har en evne til å trekke forskning inn i litteratur og tenkning, og som begge tar mål av seg til å knytte hverdagsobservasjoner og eksistensielle grunnspørsmål sammen med vitenskapelige innsikter. Begge er utgivelser av tekster skrevet på oppdrag og til ulike anledninger – magasiner, aviser, forord til kataloger.

 

Sommerfugleffekten. Inger Christensen var den danske dikterdronningen som ble ansett som en favoritt til Nobelprisen, og som med diktsamlinger som Alfabet, Sommerfugledalen og Det kombinerte en sjelden formmessig bevissthet med et ideal om å skrive så hverdagsnært og ujålete som mulig – og som samtidig trakk matematikk, kaosteori, og naturvitenskap inn i diktningen. I Hemmelighetstilstanden legger hun frem tenkningen som ligger bak hennes bruk av for eksempel matematikeren Fibonaccis tallrekke, og viser hvordan en diktning som tar utgangspunkt i matematisk strenghet, i bunn og grunn tar sikte på det motsatte: Heller kaosteoriens sommerfugleffekt, med all dens ustabilitet, enn en falsk fiksjon om et univers underlagt våre lover. Christensen er en nærlesende finsnekker av en essayist, som kan bruke en samtale på T-banen som utgangspunkt for en tilfeldighetens filosofi, eller utlede en hel språkteori av danske preposisjoner.

Annonse