00:00 - 26. mai 2017

En verden av vilje og visjoner

Aina Villanger går inn i sjelens, kroppens og naturens mysterier i sin gjendiktning av en norsk middelalderkvinnes liv.

Sjangervrang: Aina Villanger har skrevet en sjangervrang bastard, halvt diktsamling og halvt roman. FOTO: Katinka Hustad

Å tre inn i hellige Birgitta av Sverige eller Hildegard av Bingens middelalderskrifter kan minne en om barneverdenen vi har tapt, skrev forfatteren Birgitta Trotzig i forordet til Svenske Akademiens utgivelse av den hellige Birgittas åpenbarelser: «Hildegard och Birgitta, dessa stora gestalter, varken vuxna eller barn, en ny sorts verklighet, paradisiskt förvandlad.»

Aina Villanger, som debuterte med det svimlende skapelsesdiktet langsang. et flytans habitat i 2012, gjendikter en norsk middelalderkvinnes livsfortelling i sin andre utgivelse, Baugeids bok. Også her blir man presentert for en nysgjerrighet og en form for surrealisme som godt kan kalles barnlig – man kommer inn i sjelens, kroppens og naturens mysterier, inn i en verden av vekster, væsker, vilje og visjoner.

Annonse