00:00 - 02. juni 2017

Den siste azteker

Kjartan Fløgstad reiser ned memory lane for å se på østblokk-arkitektur, men møter aller mest seg selv.

Gulag: Gruvebyen Norilsk i Øst-Sibir ble bygget ut med omfattende bruk av tvangsarbeid. Foto: fra boken

Det finnes en gruppe av Kjartan Fløgstads lesere som egentlig bare vil høre ham si tre ord: Jeg tok feil. Selv om forfatteren aldri har kalt seg kommunist eller vært medlem av noe politisk parti – et faktum han selv er glad i å påpeke – har Fløgstads standhaftige kapitalismekritikk og like stedfaste hyllest av industriarbeid og klasseanalyse gjort ham til en stein i skoen for en bestemt type norske meningsbærere. Når skal Kjartan Fløgstad innrømme at frihandel og vestlig liberalisme tross alt er best?

Ikke i sin nye bok Trans-Sovjet ekspress, i hvert fall. Fløgstads reiseskildring om østblokk-arkitektur, der han ifølge den pirrende undertittelen drar gjennom «underjordiske katedralar, luftslott og revolusjonære ruinar», er skrevet i en tilsynelatende mild og ettertenksom tone. Men under ligger en hard trass, et ideologisk reisverk av stål som iblant kommer til syne: «[Eg føler] sterkare personleg skuld for brotsverk som er gjorde i liberalismens enn i sosialismens namn.»

 

Annonse