00:00 - 07. april 2017

Ut av den grønne boblen

Før vi kan gjøre oss håp om politiske tiltak som kan avverge katastrofen, må vi bli bedre til å «selge inn» klimavennlig holdning og adferd.

Hva ser du nå? NTNUs nybygg Akrinn på Kalvskinnet er fylt opp med kunst som skal invitere til «refleksjon rundt miljøspørsmål, biologiske prosesser og teknologisk utvikling». Blant verkene er fotoserien Eyes as Big as Plates av Karoline Hjorth og Riitta Ikonen. Foto: Karoline Hjorth og Riitta Ikonen. Eyes as Big as Plates #Valerie (England, 2014)

Jeg lukker Per Espen Stoknes’ bok Det vi tenker på når vi prøver å ikke tenke på global oppvarming med en tanke som har mer med den globale oppvarmingen å gjøre enn jeg er komfortabel med, nemlig at vi trenger en Henry David Thoreau for det 21. århundret.

«What self-healing in nature—swept by the dews!» skrev den amerikanske forfatteren og naturalisten Thoreau i sin dagbok for 1851. Naturen vasker seg ren med dugg i løpet av natten. Og om mennesket hugger ned trær, noterte han i dagboken året etter, så «thank God, they cannot cut down the clouds!».

Thoreau hadde, i likhet med samtidige økofilosofer som Ralph Waldo Emerson og John Muir, tro på naturens selvregulering og evne til fornyelse. I dag kan optimismen deres, selv om den var del av et sivilisasjonskritisk miljøengasjement, fremstå som farlig naiv. En klimaforkjemper av i dag vil kunne si: Sorry, Thoreau, vi er faktisk i ferd med å svi av skyene også!

Annonse