00:00 - 07. april 2017

Streng og ledig

Willy Dahls anmelderstemme ville livet opp i dagens beste kulturaviser, skriver Erik Bjerck Hagen.

Sterke meninger: Willy Dahl fylte 90 år 26. mars. Han var aldri den som vek tilbake for konfrontasjoner. Heller ikke synes det å gjøre ham så mye om han skulle tape dem.

Litteraturforskeren Willy Dahl fylte 90 år 26. mars, og tiden er inne for å si noen ord om det som med årene er blitt den mest skjulte delen av hans omfattende og varierte forfatterskap. Dahl har utgitt store litteraturhistoriske verk, populære lærebøker, treffende diktparodier, monografier om Arnulf Øverland og Kristian Elster, en rekke studier av populærlitteratur – Dødens fortellere, Morgan Kane fra Norge, «Dårlig» lesning under parafinlampen, Blå briller og løsskjegg i Kristiania, I kiosken og på skjermen – og mye annet, men han har aldri samlet mellom to permer et utvalg av sin litteraturkritikk. Ifølge en bibliografi utgitt i 1992 skrev Dahl ca. 700 anmeldelser i tidsrommet 1956–1989, først i Bergens Arbeiderblad, så fra 1965–1974 i Arbeiderbladet og senere i Klassekampen og Bergens Tidende.

Etter å ha sett nærmere på artiklene fra særlig årene 1967–1969, har jeg en følelse av at de til sammen må være flere enn 700. Det som ellers er mest slående ved dem, er det uanstrengte og ledige i språk og stil. Det snakkes levende og rett frem til alle avisens lesere. En begynner slik:

Annonse