00:00 - 07. april 2017

Streng og ledig

Willy Dahls anmelderstemme ville livet opp i dagens beste kulturaviser, skriver Erik Bjerck Hagen.

Sterke meninger: Willy Dahl fylte 90 år 26. mars. Han var aldri den som vek tilbake for konfrontasjoner. Heller ikke synes det å gjøre ham så mye om han skulle tape dem.
Annonse