00:00 - 21. april 2017

Sjefsskurken

Eva Joly svartmaler Europa i sitt nådeløse oppgjør med EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker.

Hardt skyts: Under Jean-Claude Junckers styre ble Luxembourg et internasjonalt skatteparadis. I Eva Jolys fortelling fremstår Juncker mer som et symptom enn som en problematisk enkeltaktør. Foto: Vincent Kessler / Reuters/ NTB Scanpix

En stor andel av verdiene som skapes i dagens globaliserte økonomi, sluses bort i skatteparadiser. Bevisstheten om dette har økt etter finanskrisen, men for den fransk-norske europaparlamentarikeren Eva Joly har det vært et tema lenge. Hennes gjennombrudd i offentligheten kom med den såkalte Elf-saken på 1990-tallet, en av Frankrikes største korrupsjonsskandaler, som Joly som forhørsdommer prosederte for statsadvokaten i Paris. Senere har hun i en årrekke vært blant de mest ivrige forkjemperne for nye skattereguleringer på europeisk plan.

Hennes nye bok, skrevet sammen med journalisten Guillemette Faure, har et sterkt aktivistisk preg. Hovedskytset rettes mot EU-kommisjonens president, Jean-Claude Juncker, som var statsminister i Luxembourg i perioden fra 1995 til 2013, da landet ble transformert til et internasjonalt skatteparadis. Tittelen Ulv i fåreklær spiller formodentlig på rovdyrkapitalisten som skjuler seg bak hans joviale fremtoning.

Annonse