00:00 - 10. mars 2017

Tro, tvil og kunnskap

Muslimske miljøer må slutte å bruke naturvitenskapen til religiøse og ideologiske formål, mener Warsan Ismail.

Warsan Ismail fyrer av en bredside mot «Bucaillismen».

I det ferske Koran-nummeret av tidsskriftet Samtiden fyrer medisinstudent og samfunnsdebattant Warsan Ismail av en bredside mot «Bucaillismen». Kirurgen Maurice Bucaille prøvde på 1970-tallet å vise at Koranen foregriper vitenskapelige beskrivelser av alt fra fosterdannelse til the Big Bang, en strategi som senere er blitt dominerende i muslimsk tilnærming til vitenskapen.

– Satsingen på naturvitenskap og teknologi i mange muslimske land er basert delvis på en idé om at du skal bevise Guds eksistens gjennom vitenskapen, og delvis for å gjenopprette et hegemoni – å vise at vi som muslimer også er gode på dette, motivert av en slags sjalusi overfor Vesten, sier Ismail. – Problemet er at det går på bekostning av vitenskapelig metode. Man skal ikke bruke vitenskapen til å søke bekreftelse på sine egne illusjoner og overbevisninger.

– Er det det du mener i teksten når du sier at religion og vitenskap har ulike funksjoner?

Annonse