00:00 - 10. februar 2017

Om gårsdagens skattesnytere

Norske rederes hvite seil har også kommet med svik og vanære.

Reksten-saken i Bergen byrett: Skipsreder Hilmar Reksten (t.h.) sammen med sin forsvarer Per Hagelien i Bergen byrett i 1979. Foto: Bjørn Sigurdsøn / NTB SCANPIX

Trond Gram ga for bare vel ett år siden ut boken Fallitt om Norges finansielle kriser, og er alt aktuell med en ny bok som tar for seg en annen del av nyere norsk økonomisk historie. Jakten på de skjulte utenlandsformuene til skipsrederne Hilmar Reksten (1897–1980) og Anders Jahre (1891–1982).

Fattige potetspisere. Begge skipsrederne var store helter før de ble skurker. De var kjent både for sine flåter, som i sin tid besto av verdens største skip, og for sitt iøynefallende forbruk med gigantiske villaer og gedigne kunstsamlinger.

Annonse