00:00 - 10. februar 2017

150 år med terrorisme

Terror er propaganda med våpen, sier Nick Sitter. Man trenger tid og tålmodighet for å bekjempe den.

I historisk lys: Professor Nick Sitter har fulgt terrorisme og bekjempelsen av den gjennom ulike faser fra 1800-tallet og frem til i dag.
Annonse