00:00 - 27. januar 2017

Med plastpose i gymmen, med kalasjnikov i Syria

Demian Vitanzas dokumentarroman om en norsk fremmedkriger forvalter et unikt kildemateriale i en sjeldent sofistikert form.

En norsk jihadist som nylig har returnert fra Syria, møter en forfatter på skrivekurs i fengselet. Sammen gjennomfører de over hundre timer med intervjuer.

Det er utgangspunktet for Demian Vitanzas hjernevridende, problematiske og dypt, dypt fascinerende dokumentarroman Dette livet eller det neste, der den tidligere fremmedkrigeren – som fører ordet boken igjennom – tar kontroll over historien fra start. «Vil du høre hva jeg tenker?», sier han i en av sine innledende replikker. «Jeg tenker sånn her, at vi begynner med begynnelsen og kjører på. Rett fram.»

Jeg hadde en idé om å møte Vitanzas tekst så forutsetningsløst som mulig, så lenge leste jeg den omtrent sånn. Rett frem, uten å skjele til sekundærkilder eller omslagstekster, som det den på overflaten ser ut til å være: en førstepersonsfortelling om veien fra oppvekst og småkjeltringtilværelse i Halden til muslimsk vekkelse og førstelinjetjeneste ved fronten i Syria.

Annonse