Annonse

Annonse

00:00 - 06. januar 2017

For lite om for mye

Dag Østerbergs bok om Marx er del av et imponerende arbeid for å øke offentlighetens kunnskaps- og refleksjonsnivå. Men den holder ikke alt den lover.

Politisk filosof: Karl Marx portrettert i 1880. Foto: Henry Guttmann/Getty Images

Dag Østerberg (født 1938) var stipendiat i sosiologi på 1960-tallet, professor i samme fag fra 1981 til 1991, fra 1993 hadde han en bistilling som professor i musikksosiologi. Men hovedsakelig har han valgt å leve som fri intellektuell faglitterær forfatter og oversetter. Han er spesielt kjent for sitt virke som positivismekritiker, der han skiller mellom vitenskap om naturen, som er kausal, og vitenskap om samfunnet (handlinger), som er hermeneutisk, fortolkende. Dette skillet etableres også i hans seneste bok, om Karl Marx (1818–1883).

Østerberg har i en mannsalder aktualisert samfunnsvitenskapens klassikere. Boken om Marx må sees som en del av hans utrettelige arbeid for å øke kunnskaps- og refleksjonsnivået i akademia og offentlighet. Svein Sundbø, tidligere amanuensis ved Universitetsbiblioteket, utarbeidet ved årtusenskiftet en bibliografi over Dag Østerbergs forfatterskap, den var på 51 sider. Mange bøker har blitt til siden den gangen.  

 

Utbytting. Dag Østerberg skriver at Marx’ tenkning ikke er et avvik fra den rådende vestlige kultur, slik den ble preget av opplysningstiden, og legger til at det er liberal og sosialliberal økonomisk teori som inntar et resignert og kynisk standpunkt til denne epokens verdier. Et viktig poeng i boken er at Marx viser at det ikke er slik at når alle forfølger sin egeninteresse, bidrar det til det felles beste. Østerberg får også godt frem at det finnes ubegrunnede dogmer i moderne samfunnsøkonomi, blant annet forestillinger om «likevekt».    

Lese mer?

UKE
59,-
Inkluderer også tilgang til arkiv og eAvis.
ABONNEMENT
Fra 35,-
per uke
Følg de viktige debattene og få en dypere innsikt i samfunnsaktuelle saker hver uke.
ARTIKKEL
20,-
Betal med Vipps/mCash/PayPal/Bitcoin.

Annonse