00:01 - 13. januar 2017

En fornuftsstridig, eldre kvinnes erindringer

Wencke Mühleisen klarer å knytte enkeltmenneskets erfaringer til de store systemene på en måte som er et særsyn i norsk litteratur.

Vidsynt: I blikket til Wencke Mühleisen finnes 70-tallsfeministen, kjønnsforskeren og den radikale, alle gir perspektiver som på ingen måte er dagligdagse. Foto: Gyldendal

Eldre mennesker blir ikke oppfattet som virkelige mennesker, skrev den franske filosofen Simone de Beauvoir i essayet Alderdommen (1970), som utkom på norsk i fjor.

At blikket på den eldre fortsatt er synonymt med blikket på den Andre, er en av sannhetene forfatter og kjønnsforsker Wencke Mühleisen søker å finne ut av i sin tredje utgivelse, brevromanen All gjeldende fornuft. Også hun opplever å ikke lenger bli sett som annet enn et menneske som ikke gjelder. «Hva er en eldre kvinne?», spør hun seg. Svaret blir å gå utforskende og henvendt inn i store temaer som seksualitet og overgangsalder, utdanning- og forskningspolitikk, foreldreskap og aborter, hengivenhet, utroskap, tvil og frihet.

Annonse