00:01 - 13. januar 2017

En fornuftsstridig, eldre kvinnes erindringer

Wencke Mühleisen klarer å knytte enkeltmenneskets erfaringer til de store systemene på en måte som er et særsyn i norsk litteratur.

Vidsynt: I blikket til Wencke Mühleisen finnes 70-tallsfeministen, kjønnsforskeren og den radikale, alle gir perspektiver som på ingen måte er dagligdagse. Foto: Gyldendal
Annonse