09:35 - 02. desember 2016

Visuell dialog

Lars Fiskes bok om George Grosz er en stor tegnebragd i et beskjedent formspråk.

Flere lag: Lars Fiskes strek er grovere og mindre polert enn vanlig. Og han gjør imponerende bruk av George Grosz’ teknikk med å komponere tegninger av flere lag av motiver. Illustrasjon fra boken

Lars Fiske og Steffen Kvernelands Olaf G er et av dette århundrets mest bemerkelsesverdige kunsthistoriske arbeider og en bauta innen norsk tegneseriehistorie. Med sin blanding av biografi, selvrefleksiv reportasje og møtet mellom tre distinkte visuelle uttrykk satte boken en ny standard for historiske, biografiske og dokumentariske tegneserier, som kun unntaksvis har blitt tangert og aldri overgått. Siden den gang har Fiske fortsatt å fordype seg i europeisk kunsthistorie, først med en bok om kunstneren og forfatteren Kurt Schwitters, Herr Merz, som i likhet med Olaf G var strukturert rundt skildringer av Fiske og Kvernelands researchturer. Nå følger han opp med den langt mer ordknappe og kompakte Grosz. Berlin–New York.

Gjennom disse bøkene kan man spore en utvikling i Fiskes metode, fra teksttung reportasje med åpenbare forbilder innen både dokumentarfilm og journalistikk, til en tegneseriespesifikk innfallsvinkel hvor befatningen med subjekt og tematikk gradvis forflyttes over på det visuelle plan. Grosz er da heller ingen biografi i tradisjonell forstand, men en kondensert gjennomgang av viktige hendelser i den tyske kunstneren George Grosz’ liv og arbeid, bygget opp rundt 16 sitater som er illustrert og utdypet ved hjelp av dialogløse vignetter.

Annonse