00:01 - 02. desember 2016

Spår den klassiske litteraturens endelikt

Virkelighets­litteraturen kan markere starten på en ny litterær æra, mener litteraturforsker.

I siste utgave av det tidsskriftet Vinduet skriver Frode Helmich Pedersen, kritiker og litteraturforsker ved Universitetet i Bergen, i essayet «Mot en post-litterær tilstand» at vi muligens begynner å se enden på litteraturen slik vi kjenner den. Virkelighetslitteraturen påvirker ikke bare hvordan vi leser en roman, men skaper også forventninger til at skjønnlitteraturen skal være mer lik virkeligheten vi faktisk lever i.

– Du skriver at vi ikke kan «se bort fra at vår egen samtids post-litterære strømninger faktisk representerer slutten på hele den skriftkulturen vi i fremtiden kanskje vil komme til å tenke tilbake på som litteraturens æra». Det er en drøy påstand. Hva mener du?

– Det er ikke så mye en påstand som et forsøk på å formulere en fornemmelse for hvor vi er på vei. Det dreier seg om en følelse av at begeistringen for virkelighetslitteraturen faller sammen med en stadig mer utbredt oppfatning av at fiksjonsromanen ikke lenger er relevant. Vi vil ikke lenger lese om oppdiktede personer og konstruerte dialoger, vi vil vite noe om den som har skrevet boken. Det som ergrer meg litt er at så mange snakker som om at virkelighetslitteraturen ikke egentlig representerer noe nytt fenomen. Men det mener jeg på det mest bestemte at den gjør, og det må være premisset for debatten.

Annonse