00:01 - 02. desember 2016

Historien om det tomme navnet

Anonymitet står sentralt i hele Elena Ferrantes forfatterskap – som likevel ikke kan klare seg uten sin forfatter.

Identitet og skrift: Forfatteren bak pseudonymet Elena Ferrante har hatt enorm suksess med Napoli-romanene. Nå er en omfangsrik tekstsamling fra Ferrante – brev, intervjuer og artikler – oversatt til engelsk. Boken er et slags kompendium, ment å stå i den biografiske forfatterens sted. Illustrasjonsfoto: Marka/UIG/Getty Images. Napoli 1985.
Annonse