09:35 - 02. desember 2016

Frihet under ansvar

I 2020 skal James Joyces «uoversettelige» roman Finnegans Wake utgis på norsk for første gang. Frøet ble sådd i hodet på oversetter Leif Høghaug i 1993.

Foto: Lipnitzki/Roger Viollet/Getty Images

– Bare se på åpningen, sier Leif Høghaug, og peker på første linje i James Joyces Finnegans Wake fra 1939.

– Først elva som renner, riverrun. Og så past Eve and Adam’s. Her snubler man med en gang. Hva i all verden skal dette bli på norsk? spør oversetteren.

Den 600 sider lange romanen er full av ordspill og lek, har ord fra en lang rekke språk, nyskapte ord, omskrevne stedsnavn, feilstavede personnavn og haltende setninger. Uforståelig, sier mange. Høghaug kjøpte sitt eksemplar i England i 1993.

Annonse