00:00 - 04. november 2016

Tabloidkritikkens far

Kritikeren Carl Nærup ble ansett som så viktig for det norske folks dannelse at Stortinget innvilget ham diktergasje på linje med Ibsen, skriver Sissel Furuseth.

Hverken klikk eller kamorra: Kritikeren Carl Nærup fikk sitt gjennomslag med avisenes vekst på 1880- og 90-tallet. Foto: Anders Beer Wilse / Norsk Folkemuseum
Annonse

«Hvert avsnitt dirrer av vitalitet.»